peníze

SIS loni upozornila také na selhání investora při dostavbě jaderného zařízení

Slovenská informační služba (SIS) loni odstoupila zákonným příjemcům i informace o selháních investora při dostavbě jaderného zařízení. Upozornila také na nehospodárné nakládání s majetkem státu či na podezření z eurofondových podvodů. Vyplývá to z neutajované verze Zprávy o činnosti SIS za rok 2021.

Odstoupila informace týkající se strategického projektu dostavby jaderného zařízení. „Byl monitorován průběh dostavby včetně rizik poškození hospodářských zájmů SR spojených se zvyšováním nákladů, technickými nedostatky a prodlužováním termínů dostavby,“ přiblížila. Služba v této souvislosti informovala io negativních dopadech opakovaných selhání investora při dostavbě na společnost s majetkovou účastí státu, jakož i na samotnou ČR.

Také informovala o střetu zájmů člena dozorčí rady společnosti vlastněné státem, který přes nastrčenou osobu řídí a spoluvlastní společnost, která od dotčené státní společnosti dostává finanční příspěvky.

„Služba odstoupila poznatky o nehospodárném nakládání s majetkem státu na některých ministerstvech, respektive ve společnostech v jejich gesci,“ podotkla SIS s tím, že v některých případech zaznamenala podezření z machinací při veřejných zakázkách a zneužití finančních prostředků státní akciové společnosti.

Byly získány informace o výrazně předražených dodávkách zboží a služeb na realizaci projektu propagujícího ČR. „V souvislosti s nehospodárným nakládáním se státním majetkem byly získány informace o manipulaci veřejných zakázek týkajících se zásobování státu v krizových situacích, které spočívaly v jejich účelovém rušení a následném přímém přidělování zakázek předem vybraným společnostem,“ dodali ve zprávě.

Zpravodajská činnost SIS se v roce 2021 zaměřovala také na monitorování hospodárnosti nakládání s veřejnými financemi v rámci resortu zdravotnictví, „přičemž byly například získány a následně i odstoupeny informace o podezřeních, že byla úmyslně snížena hodnota nemovitosti s cílem snížit její prodejní cenu.“

V souvislosti s čerpáním eurofondů informační služba informovala o podnikatelském subjektu, který dlouhodobě prostřednictvím ním ovládaných obchodních společností realizoval netransparentní a korupční aktivity při čerpání dotací z eurofondů poskytnutých Půdohospodářskou platební agenturou (PPA). „Při uvedené ekonomické trestné činnosti pravděpodobně docházelo ke korumpování pracovníků DDD,“ zdůraznila služba ve zprávě.

Construction tower cranes on a building site

SIS rovněž informovala o podnikateli podezřelém z páchání daňových podvodů, který se prostřednictvím stavební společnosti v konsorciu s dalšími zahraničními subjekty účastnil na veřejných soutěžích na modernizaci dopravní či obecní infrastruktury, přestože k tomu nebyl dostatečně kvalifikovaný a neměl dostatečné kapacity. „Na neúspěchy ve veřejných soutěžích reagoval podáváním námitek na Úřad pro veřejné zakázky, čímž byly ohroženy termíny čerpání finančních prostředků z eurofondů a termíny realizace stavebních prací,“ uvedla informační služba ve zprávě.

Related Articles

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat